Svetový deň cestovného ruchu 2022

Svetový deň cestovného ruchu si každoročne pripomíname 27. septembra s cieľom podporiť povedomie o význame cestovného ruchu a jeho sociálnej, kultúrnej, politickej a ekonomickej hodnote. Bol vyhlásený Svetovou organizáciou cestovného ruchu (UNWTO) v septembri 1979.

Je to každoročná príležitosť pre všetkých profesionálov v cestovnom ruchu prehodnotiť svoju prácu tak, aby bol cestovný ruch dostupný pre všetkých ľudí, aby nepoškodzoval životné prostredie a aby bol odolnejší voči nepredvídateľným udalostiam.

Pre našu asociáciu je to zároveň príležitosť predstaviť vám prácu našich sprievodkýň a sprievodcov prostredníctvom bezplatných prehliadok, na ktoré vás srdečne pozývame.

Viac o Svetovom dni cestovného ruchu s môžete prečítať v článku Kataríny Králikovej.

Železná studnička pre deti aj dospelákov

25. 9. 2022, nedeľa, 15:00

Sprevádza: Ľubomíra Černáková

Na prechádzke po Železnej studničke budete so sprievodkyňou Ľubomírou Černákovou v krásnom prostredí bratislavského lesoparku spoznávať technické pamiatky: most a mlyny, dozviete sa niečo o stromoch na dendrologickom chodníku a v Euroarborétu, zalovíte vo vedomostiach o rybníkoch a studničkách a, samozrejme, vypočujete si aj niečo z histórie tohto už storočia obľúbeného oddychového areálu Bratislavčanov.

Pozor, na trase treba prekonávať schody a terénne výškové rozdiely na lesných chodníkoch.

Prehliadka trvá približne 2 hodiny.

V prípade zlého počasia ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov (búrky, silný vietor), bude prechádzka preložená na iný termín.

Prehliadka sa koná pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2022. Vstup voľný.

Kapacita účastníkov vychádzky je limitovaná, je nutné sa vopred prihlásiť mailom na adrese: historicky@gmail.com. Informáciu o mieste stretnutia dostanete v odpovedi na váš prihlasovací mail.

Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický záznam za účelom propagácie činnosti ASB.

Prešporok – hlavné mesto Uhorska,
Bratislava – hlavné mesto Slovenska

25. 9. 2022, nedeľa, 17:00

Sprevádza: Martina Štensová

Prečo sa Prešporku dostalo tej cti, aby bol hlavným mestom Uhorska? Aké výhody z toho plynuli pre mesto a jeho obyvateľov? Prečo a odkedy sa mesto volá Bratislava a aké má symboly? Počuli ste už o Trojmedzí, ktoré má Bratislava ako jediné hlavné mesto na svete? Aký bol rozdiel medzi voľbou richtára a starostu? Čo mali spoločné korunovácie a dnešné inaugurácie prezidentov?

Toto a ešte mnoho iného vám rozpovie sprievodkyňa Martina Štensová na prechádzke po trase: budova NR SR  – Bratislavský hrad –  Rudnayovo námestie  – Sedlárska  – Hlavné  námestie – Primaciálne námestie

Pozor, trasa nie je bezbariérová, jej súčasťou je aj zostup po terénnych schodoch.

Prehliadka trvá 1,5 – 2 hodiny.

Prehliadka sa koná pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2022. Vstup voľný.

Kapacita účastníkov vychádzky je limitovaná, je nutné sa vopred prihlásiť mailom na adrese: historicky@gmail.com. Informáciu o mieste stretnutia dostanete v odpovedi na váš prihlasovací mail.

Upozorňujeme návštevníkov, že v priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický záznam za účelom propagácie činnosti ASB.