Kontakt

Asociácia sprievodcov Bratislava

je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 24.1.2014 pod číslom VVS/1-900/90-43129, IČO 42357969

Adresa sídla

Asociácia sprievodcov Bratislavy

Židovská 1

811 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Asociácia sprievodcov Bratislavy

Židovská 1

815 15 Bratislava

Slovenská republika

Email

vybor@asba.sk

Bankové spojenie

IBAN: SK62 8330 0000 0025 0083 6487

SWIFT/ BIC: FIOZSKBAXXX