Kontakt

Asociácia sprievodcov Bratislava

je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 24.1.2014 pod číslom VVS/1-900/90-43129, IČO 42357969

Email

vybor@asba.sk

Telefón

+421 915 546 132

Poštová adresa

Zasielanie písomností a balíkov poštou alebo kuriérom len po predchádzajúcom dohovore

Bankové spojenie

IBAN: SK62 8330 0000 0025 0083 6487

SWIFT/ BIC: FIOZSKBAXXX