Zuzana Godárová

Zuzana Godárová pôsobí ako kvalifikovaná sprievodkyňa cestovného ruchu so špecializáciou hudobný sprievodca po Bratislave a po Viedni, so zameraním najmä na viedenských klasikov a na ďalších skladateľov, ktorých životy boli spojené s Bratislavou a/alebo Viedňou.

Pripravuje vlastivedné vychádzky a prednášky o slávnych a menej známych skladateľoch. V rámci prehliadok Hudobnej Bratislavy vznikli rôzne varianty: Hudba a záhrady, Klavírni virtuózi a Bratislava, Keď boli skladatelia malí, Slávni bratislavskí rodáci – hudobníci, Po stopách hudobníkov vo vilovej štvrti v okolí hradu, Hudobné lásky Bratislavy, Dirigenti Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina a ďalší hudobníci pochovaní na Ondrejskom cintoríne.

Dom Albrechtovcov a Múzeum J. N. Hummela sú jej srdcovkami. Veľmi si cení možnosť sprevádzať aj v budove Slovenskej filharmónie. Prehliadky ďalších významných bratislavských dominánt – Katedrála sv. Martina, Primaciálny palác – dopĺňa vždy aj výkladom o hudobnej histórii. Rada sprevádza aj detské prehliadky s Pátračom Tinom, ktorý o. i. spoznáva aj hudbu Bratislavy. Často so zahraničnými aj domácimi skupinami zavíta aj na Bratislavský hrad a na Hrad Devín.

Čas pandémie jej poskytol možnosť vrátiť sa aj k ďalším vlastivedným témam, a vytvoriť nové, ako Bratislavské fontány v premenách času, Korunovačná Bratislava, Mýty a legendy Bratislavy, Židovská Bratislava, Slávne návštevy a lásky Bratislavy, Stopy nedávnej histórie v Starom meste, Po stopách nenápadných hrdinov – obetí komunizmu, Horský park.

Spolu s Jánom Vyhnánkom je spoluautorkou knihy Hudobný sprievodca po Bratislave v 3 jazykových mutáciách: SK/DE 2016, SK/EN 2016, SK/FR 2018. Je autorkou viacerých článkov o významných osobnostiach a recenzií kníh či výstav pre portál bratislavskerozky.sk a i. Zúčastňuje sa na rozhlasových reláciách venovaných Hudobnej Bratislave. V čase pandémie vysielala „Rozhovory (nielen o hudbe) so Zuzanou Godárovou“ na YouTube, Facebooku a nakrútila niekoľko krátkych videí. Dostala príležitosť moderovať koncerty v rámci projektu BKIS Hudobná história Bratislavy, uvádzala aj koncerty významnej klaviristky Eleny Letňanovej.

Propaguje kultúrne a vlastivedné podujatia formou Newslettra a na Facebooku. V spolupráci s medzikultúrnou koučkou Evou Gáboríkovou robí v roli konzultantky tréningy pre pracovníkov zo zahraničia o Slovensku, jeho dejinách, pamiatkach, kultúre, zvykoch a každodennom živote.

Jazyky

slovenský, nemecký, anglický

Kontakt

zgodarova@gmail.com

+421 904 983 067

Web

https://zuzanagodarova.webnode.sk/

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/zuzana-godarova-b07813ab/

YouTube

youtube.com/channel/UCM1mPCNm0MAzQ0mfp4uKXzw/videos

Facebook

https://www.facebook.com/HudobnySprievodcaPoBratislave

Newsletter

https://us14.campaign-archive.com/home/?u=4c59b1d8311689395c0598564&id=d23a1938e6