Zuzana Godárová

Zuzana Godárová pôsobí ako kvalifikovaná sprievodkyňa cestovného ruchu so špecializáciou hudobný sprievodca po Bratislave a po Viedni, so zameraním najmä na viedenských klasikov a na ďalších skladateľov, ktorých životy boli spojené s Bratislavou a/alebo Viedňou.

Pripravuje prednášky o skladateľoch (naživo a online) a zúčastňuje sa na rozhlasových reláciách venovaných Hudobnej Bratislave. Spolu s Jánom Vyhnánkom je spoluautorkou knihy Hudobný sprievodca po Bratislave v 3 jazykových mutáciách: SK/DE 2016, SK/EN 2016, SK/FR 2018. Je autorkou viacerých článkov pre portál bratislavskerozky.sk.

V čase pandémie začala vysielať „Rozhovory (nielen o hudbe) so Zuzanou Godárovou“ na YouTube, Facebooku a ako podcast a točiť videá o histórii Bratislavy. Dostala príležitosť moderovať koncerty v rámci projektu BKIS Hudobná história Bratislavy a i. Sprevádza v Dome a v záhrade Albrechtovcov v rámci prehliadok Hudobnej Bratislavy, propaguje kultúrne a vlastivedné podujatia formou Newslettra a na Facebooku, spolupracuje s pamäťovým portálom PamMap.sk.

Pripravuje vlastivedné vychádzky na rôzne témy, rada sprevádza aj detské prehliadky s Pátračom Tinom. V spolupráci s medzikultúrnou koučkou Evou Gáboríkovou robí v roli konzultantky tréningy pre pracovníkov zo zahraničia o Slovensku, jeho dejinách, pamiatkach, kultúre, zvykoch a každodennom živote.

Jazyky

slovenský, nemecký, anglický

Kontakt

zgodarova@gmail.com

+421 904 983 067

Web

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/zuzana-godarova-b07813ab/

YouTube

youtube.com/channel/UCM1mPCNm0MAzQ0mfp4uKXzw/videos

Facebook

https://www.facebook.com/HudobnySprievodcaPoBratislave

Newsletter

https://us14.campaign-archive.com/home/?u=4c59b1d8311689395c0598564&id=d23a1938e6