Školenie v Múzeu Lutherovej reformácie

Ďakujeme Mgr. Martinovi Kováčovi, vedúcemu centra histórie ECAV za zaujímavú komentovanú prehliadku novootvoreného Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku. Vizuálne veľmi príťažlivá, prehľadná expozícia vybavená vtipnými aj modernými výstavnými prvkami je pripravená svojimi exponátmi prezentovať príchod Lutherovej (nemeckej) reformácie na územie dnešného Slovenska a následný vývoj evanjelickej cirkvi augsburského vyznania tak odbornej ako i laickej verejnosti a školským skupinám.

Text + foto: Ľubomíra Černáková