Finančné poradenstvo pre sprievodcov

Nie je tajomstvom, že mnohí turistickí sprievodcovia, resp. sprievodcovia v cestovnom ruchu robia toto krásne povolanie popri inom zamestnaní. Sprievodcovstvo je totiž z finančného hľadiska veľmi vrtkavá záležitosť. A v ostatných rokoch to platí stonásobne. O to viac oceňujeme, že k našim členom patrí aj nezávislá finančná poradkyňa, úspešná absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, pani Katarína Synaková.

Katka je sama držiteľkou certifikátu sprievodcu CR a veľmi dobre rozumie finančnému režimu, typickému pre toto povolanie, aj kritériám, ktoré sprievodcovia pri investovaní či sporení musia brať do úvahy. Preto im vie poradiť pre nich vhodné úvery a iné finančné produkty. Ako nezávislá poradkyňa nie je pri výbere limitovaná záväzkami k žiadnemu bankovému domu a to značne zvyšuje mieru jej objektivity v rámci finančného poradenstva.

Vo svojom profile na Linkedin Katka o svojej špecializácii píše:

Špecializujem sa na plánovanie osobných financií. Pomáham mojim klientom správne sa rozhodovať vo finančných otázkach, radím im, ako a kde môžu ušetriť, prípadne čo najlepšie zhodnocovať svoje aktíva. Poradím a zorientujem v týchto oblastiach:

  • osobné a rodinné financie
  • financovanie bývania, hypotekárne financovanie a možnosti dofinancovania
  • ochrana príjmu – udržanie životného štandardu aj v ťažkých životných situáciách
  • zabezpečenie dôchodku – dôchodkové plány, II. a III. dôchodkový pilier
  • tvorba finančných aktív – krátkodobé rezervy, strednodobé a dlhodobé aktíva
  • finančné zabezpečenie detí
  • ochrana majetku
  • zamestnanecké benefity

Kontakt:

Katarína Synaková
Independet Financial Advisor

katkasynak@gmail.com