Sylvia Dzúriková

Sylvia Dzúriková je sprievodkyňa a tlmočníčka z/do ruského jazyka s bohatými sprievodcovskými a tlmočníckymi skúsenosťami, a to aj pre spoločensky náročnú klientelu.

Spoľahlivá, pohotová, vtipná, s obrovským rozsahom všeobecných vedomostí a dobrou orientáciou v aktuálnom svetovom dianí.

Jazyky

slovenský, ruský, anglický

Kontakt

dzurikova.s@gmail.com

+421 903 058 137