Sprevádzanie pre BTB

Ak ste našim členom, venujete sa bratislavským témam, máte živnosť a ešte nespolupracujete s BTB, kontaktujte nás na vybor@asba.sk. Ak sa chcete stať našim členom, napíšte na rovnakú adresu!