Školenie: Evanjelické kostoly

Milé členky a členovia ASB,

tešíme sa na Vašu účasť na školení Evanjelické kostoly. Tu sú detaily:

Termín: 10. augusta 2021 o 17:00

Miesto stretnutia: Panenská ulica pred Veľkým evanjelickým kostolom

Navštívime dva kostoly, ktoré dnes patria Evanjelickému zboru Bratislava – Staré Mesto so sídlom na Konventnej ulici. Prvý je mladší a menší, pôvodne postavený pre slovenskú a maďarskú evanjelickú obec, druhý je väčší a pôvodne slúžil nemeckej časti zboru. Po roku 1945 sa situácia mení a používanie sa vymieňa. V malom kostole si povieme históriu zboru a evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorú dokumentuje aj obraz Janky Krivošovej, umiestnený v kostole na čelnej strane. Vo Veľkom kostole budeme mať možnosť vidieť aj oltárny obraz bratislavského rodáka Adama Fridricha Oesera, vidieť kópiu diela Johanna Fadrusza a aspoň pozrieť sa na organ Veľkého kostola.

Dagmar Gubová