ŠIMOVÁ Linda

Linda Šimová (rod. Šimeková)

Jazyky:

slovenský, anglický

Kontakt

linda.simekova@yahoo.com