Schinová Andrea

Absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK, odbor Biochémia – inžinierska genetika a štátne skúšky z talianskeho jazyka.

Miluje a veľmi dobre pozná Taliansko, talianov, ich jazyk, kultúru, zvyky a štýl života, nakoľko žije v Taliansku už 30 rokov. Neustále prehlbuje jazykové vedomosti talianskeho jazyka štúdiom prekladu na Talianskom kultúrnom inštitúte a môže ponúknuť svoje vedomosti aj náročnejšej talianskej klientele.

Rovnako miluje svoje rodnú Bratislavu a to hlavne jej historické centrum, predovšetkým námestia s ich skutočnými príbehmi a osobnosťami, architektúrou, ale aj jej záhadami, ktoré sú jej srdcovkou. 

Venuje sa aj tematickým prehliadkam, ktoré sprevádzala aj v rámci cyklu “ Rande s mestom“, ktoré organizuje BKIS a to hlavne: 

  • Mýty, legendy a záhadné príbehy Prešporka ( ktoré je veľmi obľúbené a zažíva vždy veľký ohlas ).
  • Bratislavské námestia a ich premeny v čase.
  • Zločin a trest v Prešporku. 

Samozrejme akákoľvek žiadaná téma nie je problémom. 

Kontakt:

Email: aschinovaa@gmail.com

Tel. číslo: 00421 919142451