Svetový deň cestovného ruchu 2023

Svetový deň cestovného ruchu (alebo tiež Svetový deň turizmu) si každoročne pripomíname 27. septembra s cieľom podporiť povedomie o význame cestovného ruchu a jeho sociálnej, kultúrnej, politickej a ekonomickej hodnote. Bol vyhlásený Svetovou organizáciou cestovného ruchu (UNWTO) v septembri 1979.

Svetový deň cestovného ruchu 2023 sa nesie v duchu hesla TOURISM & GREEN INVESTMENTS, turizmus a zelené investície. UNWTO tým zdôrazňuje potrebu väčšieho počtu a lepšie cielených investícií pre ľudí a planétu, teda nielen tých, ktoré podporujú hospodársky rast a produktivitu.

Sprievodcovia ASB sa zapoja do osláv Svetového dňa cestovného ruchu už tradične príležitostnými prehliadkami.

Prehliadka historickej Bratislavy pre seniorov

Termín: 1. 10. 2023, nedeľa, 16:00

Svetový deň turizmu je aj príležitosťou pripomenúť si hodnoty, ktoré vďaka spoznávaniu nových miest a kultúr získavame. Nemusíme kvôli tomu cestovať ďaleko. Začnime spoznaním historického jadra Bratislavy a našich „susedov“, ktorí sú nám vekovo blízki a tiež ich teší objavovať tajomstvá minulosti.

Súčasťou prehliadky bude aj pozvánka na prehliadky, vychádzky a prednášky zamerané na „zelenú“ Bratislavu a jej spoznávanie.

  • Jazyk prehliadky: slovenský
  • Stretnutie: miesto bude oznámené e-mailom
  • Trvanie: 90 minút
  • Sprevádza: Ľubomíra Černáková
  • Vstup: bezplatný
  • Registrácia: z dôvodu limitovanej kapacity prosíme o vyplnenie registračného formulára