Kurz sprievodcu CR

Tradičný sprievodcovský kurz vznikol pred viac ako 60 rokmi. Jeho začiatky sú späté s menami takých osobností, ako bol napr. nestor bratislavských sprievodcov, legendárny Vladimír Plicka.

Kurz odvtedy vychoval množstvo výborných sprievodcov. Jeho poslaním však nie je len poskytovať hlboké informácie o histórii a pamiatkach Bratislavy, ale v duchu Plickovho odkazu – vzbudiť i živý záujem a vytvoriť dôverný vzťah medzi sprievodcom a mestom, presahujúci hranice bežného povolania.