Jana BIELIK

Neďakujem tým, pre ktorých som z tejto krajiny počas totalitného režimu odišla,  ale ďakujem všetkým tým, vďaka ktorým som sa mohla vrátiť do novej slobodnej krajiny späť a umožnili mi, sprevádzať turistov v mojom rodnom meste v Bratislave.

jazyk: nemecky

+421 /0/ 911 018 343

Email: klub472@gmail.com