Ingrid Desdevises

Ingrid Desdevises sa zameriava nielen na historické domy a paláce, ale aj na záhrady, parky a cintoríny v Bratislave. Počas jej prechádzok objavíte zaujímavé budovy a dozviete sa fascinujúce príbehy ľudí, ktorí v nich žili. Rada vystupuje na veže a objavuje panoramatické výhľady na mesto a obe tieto vášne zahŕňa do svojich prehliadkových trás.

Jazyky

slovenský, anglický, francúzsky

Kontakt

inuska1203@gmail.com

+421 903 454 765

Ingrid Desdevises focuses not only on historic houses & palaces but also on gardens, parks and cemeteries in Bratislava. During her walks, you will discover interesting buildings and learn the fascinating stories of the people who used to live there. She loves to climb the towers and discover the panoramic views of the city, and she includes both of these passions into her guided itineraries.

Language Skills

Slovak, English, French

Contact

inuska1203@gmail.com

+421 903 454 765