Eva Čubríková

Sprevádzam zahraničných turistov v Bratislave, Malokarpatskom vínnom regióne a s príslušným povolením aj Viedeň a okolie.

Mojou záľubou sú vlastivedné prehliadky pre domácich záujemcov so zameraním na architektúru 20. storočia, napr. secesiu, rondokubizmus, funkcionalizmus a tzv. sorelu, či dielo Emila Belluša.

Realizujem tiež vlastivedné vychádzky o “Zlatej ére” … bratislavských kaviarní, kín, obchodných domov, divadiel a tiež bratislavského korza.

Keďže bývam na pravom brehu Dunaja, mnohé vlastivedné prehliadky sa týkajú aj Petržalky, jej histórie a prírodných krás.

Mojím koníčkom sú aj cykloprehliadky hlavne na pravom brehu Dunaja vrátane Rusoviec,
Čunova, ale aj železnej opony, starej smaltovne, petržalského korza či Sadu Janka Kráľa.

I’m a guide in Bratislava, as well as the Wine Regions of the Little Carpathians and
Vienna/Austria.

Besides regular tours in the city center, Bratislava and Devin Castles, I offer also tours focusing on Jewish Bratislava and Communist Bratislava.

My hobby is architecture of the 20. century and I specialize on Art Nouveau, Czech Art-deco (Rondocubism), Functionalism (Rationalism) and Socialist Realism.


I’m a very experienced cyclist and you can also discover Bratislava and its surroundings with me by bike.

E-mail: cubrikova@gmail.com
Cell phone/whatsup: +421903768334