Covid & cestovanie

Živé (zive.aktuality.sk)

25. 8. 2021

Prídete letecky na Slovensko? Vyplniť eHranicu nestačí, pred príletom treba ešte jeden formulár

Formulár eHranica bol veľakrát medializovanou témou, väčšina cestujúcich tak naň pri návrate na Slovensko nezabudne. Menej ľudí však môže vedieť o ďalšom dokumente, ktorého vyplnenie je za určitých podmienok takisto vyžadované. Ide konkrétne o formulár na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR:

24. 8. 2021

Schéma pomoci de minimis III. etapa v cestovnom ruchu

Ide o Schému štátnej pomoci podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktorá bude poskytovaná na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Oprávnené obdobie podľa tejto pomoci je za mesiace od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021.

Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne. Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

  • Cestovné kancelárie 6%
  • Cestovné agentúry 3,6%
  • Ostatné činnosti 10%

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a. s.:

14. 8. 2021

Kam sa dá cestovať

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

11. 8. 2021

Od septembra do konca roka bude rezort práce vyplácať prvú pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) reflektuje na zmenu Covid automatu, ktorú dnes schválila vláda SR na svojom online rokovaní, a od septembra do konca roka bude vyplácať Prvú pomoc.