Covid & cestovanie

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (bkis.sk)

10. 12. 2021

Informácie pre organizátorov hromadných podujatí

Základným materiálom pre organizátorov kultúrnych podujatí v exteriéri a interiéri je vždy najaktuálnejšia vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, zverejnená na úradnej tabuli: www.uvzsr.sk/ > úradná tabuľa (ľavé menu).

Turistické informačné centrum Bratislava (visitbratislava.com)

10. 12. 2021

KORONAVÍRUS: AKTUÁLNE INFORMÁCIE A OPATRENIA

Turistické informačné centrum je až do odvolania zatvorené. V nutnom prípade nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese touristinfo@visitbratislava.com v pracovných dňoch od 10:00 do 15:00. Vaše otázky radi zodpovieme do 24 hodín.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR:

Aktualizované 18. 12. 2021

SAktuálne dostupné schémy pomoci De Minimis pre cestovný ruch
  • Schéma štátnej pomoci (DE MINIMIS) za obdobie od 1.4.2020 do 31.5.2021
  • Schéma štátnej pomoci (DE MINIMIS) za obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR:

Aktualizované 18. 12. 2021

SAktuálne dostupné veľké schémy pomoci pre cestovný ruch
  • Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie 1.4.2020 do 31.3.2021 (pomoc pre malé a stredné podniky do 1 000 000 eur)
  • Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie 1.4.2021 do 31.5.2021 (pomoc pre malé a stredné podniky do 200 000 eur)

Z dôvodu oneskoreného Rozhodnutia Európskej Komisie o predĺžení Dočasného rámca z 31.12. 2021 na nový termín 30.6.2022, je potrebné Schému štátnej pomoci Dodatkom rozšíriť na nové obdobie. V súčasnosti čakáme na Rozhodnutie Európskej komisie o tomto akte. Z uvedeného dôvodu zasielanie žiadostí pre Veľkú schému štátnej pomoci musíme dočasne pozastaviť, jej obnovenie predpokladáme v priebehu pár dní.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

06. 12. 2021

MPSVR SR naďalej poskytne pandemickú pomoc na podporu zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečí včasnú pomoc pre zamestnávateľov a pre všetkých pracujúcich a živnostníkov, ktorí v dôsledku vyhláseného núdzového stavu museli obmedziť alebo prerušiť svoju činnosť. Za obdobie január a február 2022 bude naďalej poskytovať príspevky na mzdy zamestnancov a živnostníkov z projektu Prvá pomoc. Účinnosť zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý bol pôvodne stanovený na január 2022, sa presúva na marec 2022.

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a. s.:

17. 12. 2021

Kam sa dá cestovať

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Správy PRAVDA (spravy.pravda.sk)

21. 11. 2021

Hygienici majú nové právomoci: Môžu kontrolovať občianske alebo zatvárať prevádzky

Organizátori hromadných podujatí majú povinnosť kontrolovať aj covid passy alebo doklady o očkovaní/pre­konaní ochorenia Covid-19/testovaní. Dokonca, aby mohli verifikovať tieto doklady, môžu skontrolovať aj doklad totožnosti. Odmietnutie kontroly covid passu alebo dokladu totožnosti znamená, že organizátor hromadného podujatia má povinnosť odmietnuť vstup na hromadné podujatie.