Covid & cestovanie

Turistické informačné centrum Bratislava (visitbratislava.com)

10. 10. 2021

Koronavírus: Aktuálne informácie a opatrenia

Pre všetky osoby prichádzajúce na Slovensko platí povinnosť registrovať sa na portáli e-hranica: www.korona.gov.sk/ehranica, a to vopred pred príchodom alebo priamo na hraničnom priechode. Všetky osoby musia byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii aj počas pobytu na území SR.

Turistické informačné centrum Bratislava (visitbratislava.com)

10. 10. 2021

Pravidlá pre bezpečnosť všetkých

Vo všetkých interiéroch je povinné nosiť rúško. V exteriéri je povinné nosiť rúško len pri hromadných podujatiach. Rúška a respirátory si môžete kúpiť v lekárňach, v obchodoch s oblečením alebo objednať online.

JOJ Noviny (noviny.sk)

7. 10. 2021

ÚVZ zverejnilo novinky vo vyhláškach. Čo sa mení na hraniciach, s karanténou, v prevádzkach či na hromadných podujatiach?

BRATISLAVA / Úrad verejného zdravotníctva zverejnil vo vestníku štyri nové vyhlášky. Tie upravujú režim na hraniciach, karanténu, činnosti prevádzok a organizáciu hromadných podujatí. Zmeny nadobudnú platnosť v pondelok 11.10.2021.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR:

24. 8. 2021

Schéma pomoci de minimis III. etapa v cestovnom ruchu

Ide o Schému štátnej pomoci podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktorá bude poskytovaná na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Oprávnené obdobie podľa tejto pomoci je za mesiace od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021.

Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne. Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

  • Cestovné kancelárie 6%
  • Cestovné agentúry 3,6%
  • Ostatné činnosti 10%

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a. s.:

14. 8. 2021

Kam sa dá cestovať

Kam sa dá cestovať, ktoré krajiny odporúčame aktuálne navštíviť, a ktoré sú stále pre turizmus uzavreté vám prinášame v nasledujúcom článku, kde s prehľadom nájdete aktuálne informácie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

11. 8. 2021

Od septembra do konca roka bude rezort práce vyplácať prvú pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) reflektuje na zmenu Covid automatu, ktorú dnes schválila vláda SR na svojom online rokovaní, a od septembra do konca roka bude vyplácať Prvú pomoc.