Vzdelávanie členov

Asociácia sprievodcov Bratislavy umožňuje svojim členom absolvovať doplnkové vzdelávanie podľa vlastných preferencií. Tie ASB zisťuje cez anketu medzi členmi.

V období zima 2023/ 2024 sú naplánované tieto preferované podujatia:

EXKURZIE s odborným výkladom

  • Pravoslávny Chrám sv. Mikuláša – 06.12. 2023
  • Historická budova Slovenského národného divadla 16.12.2023
  • Prezidentský palác – 12/ 2023
  • Slovenský rozhlas – obrátená pyramída – 24.1.2024
  • Bratislavský hrad – reprezentačné priestory NR SR – 02/ 2024
  • Slovenská národná galéria – zrekonštruovaná budova

ONLINE prednášky

  • Tvorba ceny za služby – 30.11.2023
  • Zavedenie online objednávky a platby za služby 1/ 2024
  • Aktuálne poznatky k dejinám Bratislavy
  • Architektúra 21. storočia v Bratislave