Adriana Zamosteanu

Študovala hotelový management na Hotelovej Akadémii v Bratislave a neskôr zbierala skúsenosti ako recepčná v hoteli v Bratislave a na výletných lodiach na Dunaji, takže k cestovnému ruchu mala vždy blízko. Zaujíma sa o históriu Bratislavy a jej slávnych rodákov. Po absolvovaní odborného kurzu BKIS pokračuje v cestovnom ruchu ako profesionálna sprievodkyňa.

Sprevádza v anglickom a slovenskom jazyku.

Kontakty:            +421915430217

                               azamosteanu@gmail.com