Múzeum polície SR

8. novembra 2022 sme navštívili Múzeum polície SR, ktoré síce patrí k tým menej propagovaným napríklad na sociálnych sieťach, ale o to je zaujímavejšie. Ponúka exponáty dokumentujúce históriu žandárstva a policajného zboru, kriminalistických metód a vyšetrovacích techník…. Tiež dokumentáciu k z hľadiska vyšetrovania prelomovým kriminálnym prípadom. Dozvedeli sme sa aj zaujímavosti z histórie ochrany hraníc a rozvoja dopravy, resp. dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Ďakujeme pani lektorke múzea za zaujímavé informácie aj za poskytnuté študijné materiály.

Text + foto: Ľubomíra Černáková