Pálffyovský kaštieľ a park v Malackách

K našim novembrovým doškolovacím aktivitám patrila aj prehliadka zámockého parku a kaštieľa Pálffyovcov v Malackách. Kaštieľ dlhé roky, v podstate donedávna, slúžil ako nemocnica, takže jeho obnova si vyžaduje veľké úsilie. Krok za krokom sa to darí a kaštieľ v súčasnom stave ponúka zaujímavú možnosť sledovať autentickú „cestu“ znovuzrodenia vzácnej historickej pamiatky. Prehliadkový okruh nás previedol históriou posledných majiteľov kaštieľa, jeho architektonickými a stavebnými zaujímavosťami, z ktorých vyniká najmä vzácny renesančný krov strechy a zatiaľ ešte nezrekonštruovaná krásna kaplnka. Zaujímavé sú aj tzv. francúzske komíny na novo zrekonštruovanej streche a milovníci parkov a záhrad si prídu na svoje v zámockom parku. Ten je teraz na jeseň nádherne sfarbený a hoci z jeho pôvodnej úpravy – anglickej záhrady – už neostalo veľa, zachovaných je niekoľko pekných priehľadov na kaštieľ aj niekoľko historických drevín. … A, samozrejme, aj nejaká tá pôvabná legenda sa nájde.

Ďakujeme pani doktorke Kovárovej, ktorá nás sprevádzala, za množstvo zaujímavých informácií, ústretovosť a trpezlivosť, s akou odpovedala na naše otázky.

Ak by ste chceli kaštieľ navštíviť, prehliadky sú dostupné aj pre verejnosť. Pre školské skupiny sú k dispozícii múzejní pedagógovia. Kontakt a všetky informácie nájdete na www.kastielmalacky.sk.

Text + foto: Ľubomíra Černáková