Obnova Hradu Devín

Ak sprevádzate turistov po areáli Hradu Devín alebo patríte k jeho tohtoročným návštevníkom, iste viete, že prechádza rozsiahlou obnovou. A hoci väčšina z nás miluje takéto pamiatky, len niektorí vedia, čo všetko je potrebné, aby bola zabezpečená trvácnosť majestátnych ruín devínskeho hradu a komfort jeho návštevníkov.

Obnovu realizuje Múzeum mesta Bratislavy, do ktorého správy Hrad Devín patrí.

Popri rekonštrukcii odkrytých architektúr v areáli hradu, rekonštrukcii krycej stavby a opätovnom sprístupnení ranokresťanských archeologických nálezov pod ňou, sa môžeme tešiť napríklad aj na nový viacjazyčný informačný a navigačný systém, či nové archeologické nálezy dokladajúce osídlenie Devína od eneolitu/staršej doby bronzovej, doby železnej a rímskej až po neskorý stredovek a novovek.

Na strednom a hornom hrade sa rieši súčasný nevyhovujúci stav jednotlivých konštrukcií, ktorý je výsledkom zásahov po roku 1961, najmä použitia cementu pri prácach statického zabezpečenia.

„Dnes sa pri konzervačných prácach vyžaduje aplikovanie pôvodných techník a technológií s cieľom nadviazať na pôvodné techniky pri výstavbe hradov a nevytvárať novotvary zo základných stavebných materiálov,“ približuje Viktor Agocs, vedúci oddelenia správy budov Múzea mesta Bratislavy.

Za optimálneho stavu budú sanačné práce ukončené do polovice decembra 2022.

Obnovu, archeologický výskum, ale aj cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelávania podporil projekt Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava. Múzeum mesta Bratislavy a obec Marchegg v rámci projektu spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Ich spolupráca by mala prispieť k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu pohraničného regiónu Marchfeld – Záhorie – Bratislava.

Zdroj: Tlačová správa MMB

Foto: Ľubomíra Černáková