Školenie v Múzeu Lutherovej reformácie

Ďakujeme Mgr. Martinovi Kováčovi, vedúcemu centra histórie ECAV za zaujímavú komentovanú prehliadku novootvoreného Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku. Vizuálne veľmi príťažlivá, prehľadná expozícia vybavená vtipnými aj modernými výstavnými prvkami je pripravená svojimi exponátmi prezentovať príchod Lutherovej (nemeckej) reformácie na územie dnešného Slovenska a následný vývoj evanjelickej cirkvi augsburského vyznania tak odbornej ako i laickej verejnosti a školským skupinám.

Text + foto: Ľubomíra Černáková

Krásna iniciatíva našich kolegýň

Naše úžasné kolegyne Inessa Dukátová a Inna Vasiljaka, s mediálnou a organizačnou podporou šikovného blogera Olega – Oleg SloVestnik, usporiadali pre ľudí, ktorí prišli do nášho mesta z Ukrajiny, štyri prehliadky Bratislavy. Vstupné bolo dobrovoľné, zaplatili len tí, ktorí mohli. Prišlo spolu neuveriteľných 250 účastníkov a vyzbieralo sa 806,41 €. Celá suma išla na účet pomoci Ukrajine. 💛💙

Text: Ľubomíra Černáková

Foto: Inessa Dukátová