Svetový deň turistických sprievodcov 2022

21. február, ktorý je Svetovým dňom turistických sprievodcov sme tento rok oslávili v nedeľu 20. 2. 2022 tromi bezplatnými prehliadkami, ktorými naše členky predstavili svoje sprievodcovské umenie a zároveň krásy a zaujímavosti bratislavského regiónu. Prehliadku pod názvom Bulváre BA | Kamenné námestie, Štúrova ulica sprevádzala Dagmar Gubová, o prehliadku v ruskom jazyku Spoznávajte Bratislavu bol taký veľký záujem, že sa o ňu museli podeliť dve sprievodkyne – Inessa Dukátová a Inna Vasiljaka, a slávnostný deň ukončila Ľubomíra Černáková prehliadkou Baziliky narodenia Panny Márie v Marianke.

Text: Ľubomíra Černáková

Foto: Inessa Dukátová, Ľubomíra Černáková