Školenie v Kostole Najsvätejšej Trojice, Podhradie

Za dnešné školenie v najpôvabnejšom kostole v Bratislave, aspoň mnohí ho za taký považujú, ďakujeme organizátorovi Bratislava Tourist Board, lektorovi pánovi Lehelovi a farnosti sv. Martina v Bratislave.

Mimoriadnym zážitkom pre nás bolo, že sme sa mohli pozrieť aj do malej časti neverejných priestorov, kde je uložená napríklad vzácna a veľmi krásna štandarda prešporských rybárov.

Kostolík Najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1734-1738 na mieste drevenej kaplnky, ktorej existencia je zdokumentovaná od roku 1713. Plány kostola vypracovala firma Kitler & Gratzl.

Súčasťou kostola je aj jednoposchodové krídlo farskej budovy, ktoré postavili v 19. storočí na mieste prízemnej sakristie. Na priečelí fary je na mieste okna na prízemí pamätná bronzová tabuľa pátra Scherza od Alojza Rigeleho.

Text + foto: Ľubomíra Černáková