Školenie v bazilike v Marianke

V októbri sme absolvovali školenie v slávnej bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke. Školil nás ten najpovolanejší odborník, kaplán PhDr. Mgr. Chryzostom Marek Vadrna, CCG, psychológ a historik, ktorý o. i. absolvoval štúdium na katedre slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore stredovekých slovenských dejín. Je autorom knihy V zemi zvanej Tál. Kniha je v tejto chvíli vo všetkých kníhkupectvách beznádejne vypredaná. Preto nás veľmi potešilo, že sme ju mohli získať priamo od autora a aj s jeho venovaním. ĎAKUJEME!

Vďaka za pomoc pri zorganizovaní školenia patrí aj pánovi Marošovi Sýkorovi z miestneho zastupiteľstva obce Marianka.

Foto: Ľubomíra Černáková