Hudobná Bratislava
Školitelia: Zuzana Godárová a Ján Vyhnánek, SNM-Hudobné múzeum – Sylvia Urdová
Miesto konania: SNM-Hudobné múzeum
D8tum> 22.3.2017 o 16,00 h.